Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.elestore.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.
Το elestore.gr θα έχει το δικαίωμα, στην αποκλειστική του ευχέρεια, να τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση των Όρων χρήσης χωρίς να σας ενημερώσει ή να σας είναι υπόλογη.  Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους χρήσης, θα ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην παρούσα ιστοσελίδα. Η πιο πρόσφατη εκδοχή των Όρων χρήσης αυτών είναι πάντα διαθέσιμη στη www.elestore.gr  Συμφωνείτε να ελέγχετε τους Όρους χρήσης συχνά και συμφωνείτε ότι κάθε χρήση της ιστοσελίδας από πλευράς σας μετά από αλλαγές στους Όρους χρήσης θα αποδεικνύει ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές. Αυτοί οι Όροι χρήσης τροποποιήθηκαν τελευταία φορά στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Αποκήρυξη 
Η ιστοσελίδα αυτή έχει μοναδικό σκοπό την παροχή πληροφοριών και δεν προτίθεται να παρέχει συγκεκριμένες εμπορικές, οικονομικές, επενδυτικές, λογιστικές, φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας παρέχεται μόνο για δική σας προσωπική χρήση και όχι για σκοπούς επαναπώλησης, διανομής, δημόσιας προβολής ή επίδειξης ή οποιουδήποτε άλλου τύπου χρήσης από μεριάς σας. Εκτός αν υπάρχει διαφορετική ένδειξη στην ιστοσελίδα αυτή, μπορείτε να εκθέσετε, να καταφορτώσετε, να αρχειοθετήσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο με οποιεσδήποτε πληροφορίες είτε από την παρούσα ιστοσελίδα ή που έχει διανεμηθεί από το elestore.gr με κάποιο άλλο τρόπο για τέτοια προσωπική, μη εμπορική χρήση, δεδομένου ότι έχετε ενεργήσει σε συμμόρφωση με τους όρους Συμπεριφοράς και τις υποχρεώσεων του χρήστη που τίθενται στο παρόν.
Το elestore.gr επιφυλάσσει το δικαίωμα, αποκλειστικά στη δική του ευχέρεια, να τροποποιήσει, να αποτρέψει την πρόσβαση ή να τη διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, σε οποιοδήποτε μέρος ή σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε όποια πληροφορία που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χωρίς καμία υποχρέωση απέναντί σας ή χωρίς την υποχρέωση να σας ειδοποιήσει. Ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εφόσον εμπιστευτείτε ή χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία στην ιστοσελίδα θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση το elestore.gr αλλά ούτε και οι παροχείς δεδομένων της δεν θα φέρουν ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή παραδειγματικές βλάβες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση ή τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ακόμα και αν το elestore.eu ή τέτοιος παροχέας έχει υπόψη του την πιθανότητα τέτοιων βλαβών.

Εχεμύθεια και αναμεταδόσεις μέσω Διαδικτύου 

Η αναμετάδοση δεδομένων ή πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω ηλ. ταχυδρομείου) μέσω του Διαδίκτυου ή άλλων δικτύων δημόσιας πρόσβασης δεν είναι ασφαλής και τα δεδομένα υπόκεινται σε απώλειες, παρεμποδίσεις, ή τροποποιήσεις κατά τη μεταφορά. Κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζουμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν έχετε ή κόστος που θα προκύψει από αναμεταδόσεις μέσω Διαδικτύου ή άλλων δικτύων δημόσιας πρόσβασης, όπως αναμεταδόσεις που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εμάς (συμπεριλαμβανομένου και αυτού που μπορεί να περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία).

Υποχρεώσεις χρήστη 

Οι χρήστες των ιστοσελίδων www.elestore.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ανεβάζοντας, αναρτώντας ή αναμεταδίδοντας με όποιο άλλο τρόπο μέσω της ιστοσελίδας μας ή στην ιστοσελίδα μας οποιοδήποτε περιεχόμενο, παραχωρείτε σε εμάς καθώς και στους διαδόχους και στους εκδοχείς μας, μη αποκλειστική, παγκόσμιας κλίμακας, χωρίς επιβάρυνση καταβολής δικαιωμάτων, μη ανακλητή άδεια να χρησιμοποιήσουμε ή να διανείμουμε το περιεχόμενο αυτό με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που δηλώνεται στην πολιτική μας όσον αφορά την προστασία των πνευματικών δεδομένων.

Αποζημίωση από το χρήστη

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε, να μας υπερασπιστείτε και να μας προστατεύσετε καθώς και τους συνεργάτες μας, τους επιχειρηματικούς εταίρους μας, τα στελέχη μας, τους διευθυντές μας, τους υπάλληλους και τους αντιπροσώπους μας από οποιαδήποτε απώλεια, υποχρέωση, αξίωση, απαίτηση, βλάβη ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων λογικών νομικών τελών) που έχουν τεθεί από οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με όποιον τρόπο χρησιμοποιήσατε την ιστοσελίδα ή παραβιάστηκαν οι παρόντες Όροι χρήσης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από την πλευρά σας το οποίο δεν σας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις σας για την αποζημίωση.

Ιστοσελίδες, περιεχόμενα και προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων 

Σύνδεσμοι ή δείκτες σε άλλες ιστοσελίδες και παραπομπές σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους σας παρέχονται μόνο για λόγους εξυπηρέτησης και δεν αποτελούν προτροπή μας ή έγκριση μας (1) των οργανισμών που διαχειρίζονται τέτοιες ιστοσελίδες (2) του περιεχομένου, των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλων όρων χρήσης τέτοιων ιστοσελίδων ή (3) τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Καθώς δεν ελέγχουμε ούτε έχουμε την ευθύνη για τις ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενα που αναρτούν άλλοι οργανισμοί είτε για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους και δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση όσον αφορά τη χρήση των προηγούμενων για την οποία δέχεστε ότι συμφωνείτε να προβείτε σε αυτή με δική σας ευθύνη.

Πολιτική αλλαγών – επιστροφών

Τo elestore.gr ελέγχει και διασφαλίζει την καλή λειτουργία και απόδοση των προϊόντων του καθώς και τη σωστή συσκευασία τους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε απολύτως ικανοποιημένοι από τις αγορές σας. Στην περίπτωση όμως που θα θελήσετε να αλλάξετε κάποιο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν την τυχόν αλλαγή στο τηλ : 210 2401961  ή με e-mail : info@elestore.gr
Αλλαγές ή επιστροφές γίνονται δεκτές εντός πέντε ημερολογιακών ημερών και μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία αποστάλθηκαν, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί, μαζί με τα έγγραφα, τα παραστατικά πώλησης και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν. Η επιστροφή των χρημάτων ολοκληρώνεται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα και γίνεται αφού πρώτα ελεγχθούν για την άριστη κατάσταση επιστροφής τους.

Στα τηλεχειριστήρια δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές λόγω εσφαλμένης επιλογής κωδικοποίησης.

Μετά την παρέλευση των 5 ημερών καμία αλλαγή ή επιστροφή δε γίνεται δεκτή για οποιαδήποτε απαίτηση.

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη και δεν επιστρέφονται. Στην περίπτωση που η παραγγελία σας είχε δωρεάν έξοδα αποστολής, αφαιρούνται και αυτά από το τελικό ποσό της επιστροφής.

Δεν γίνονται επιστροφές στα προϊόντα των προσφορών.

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε αυτήν την φόρμα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του www.elestore.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2010 Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από το elestore.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του elestore.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ειδοποίηση παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων

Πολιτική μας είναι η συμμόρφωση με όλους τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και να σπεύσουμε σε κατάλληλες ενέργειες εάν λάβουμε ειδοποίηση αναφορικά με παραβάσεις. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αναπαραχθεί στην ιστοσελίδα αυτή με τρόπο που να αποτελεί παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων παρακαλείσθε να μας παρέχετε ειδοποίηση παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.   Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου να ενεργήσει εκ μέρους του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων για τους σκοπούς της καταγγελίας.
2.   Ταυτοποίηση του έργου για το οποίο αξιώνετε ότι τα πνευματικά δικαιώματα έχουν παραβιασθεί.
3.   Αναγνώριση ότι το υλικό στην ιστοσελίδα μας που θεωρείται ότι έχει παραβεί τα πνευματικά δικαιώματα ή που αποτελεί αντικείμενο ενέργειας παράβασης.
4.   Διεύθυνση, τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του καταγγέλλοντος.
5.   Δήλωση ότι ο καταγγέλλων, καλή τη πίστη, θεωρεί ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο τον οποίο και καταγγέλλει δεν έχει εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων, αντιπρόσωπό του ή το νόμο.
6.   Δήλωση, ένορκης κατάθεσης, ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ακριβείς και ότι ο καταγγέλλων έχει την εξουσιοδότηση να ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη των  πνευματικών δικαιωμάτων που
ισχυρίζεται  ότι έχουν παραβιασθεί.
7.  Όλες οι ειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στο: info@elestore.gr

Γενικά

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων χρήσης αυτών θεωρηθεί άκυρη ή χωρίς ισχύ με οποιοδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε δικαστήριο με αρμόδια δικαιοδοσία, η διάταξη αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέγιστο που επιτρέπει ο νόμος.
Οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων χρήσης αυτών θα συνεχίσουν να έχουν πλήρη ισχύ και αντίκτυπο.
Καμιά αποποίηση διάταξης των Όρων χρήσης αυτών δεν θα θεωρηθεί περαιτέρω ή συνεχής αποποίηση της διάταξης αυτής ή όποιας άλλης διάταξης των Όρων χρήσης αυτών.
Στοιχεία επιμελητηρίου: ΑρΓΕΜΗ: 87285502000

Επικοινωνία 
Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες για την ιστοσελίδα μας ή τους Όρους χρήσης αυτούς παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@elestore.gr