Τα προϊόντα που πωλούνται μέσα από το elestore.gr καλύπτονται από εγγύηση σωστής λειτουργίας 2 χρόνων. Στο διάστημα αυτό, το elestore.gr οφείλει να φροντίσει για την άμεση και δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος τους.

DOA

Τα προϊόντα του elestore.gr που καλύπτονται από εγγύηση DOA(Dead On Arrival), μπορούν να αντικατασταθούν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους.

Παραστατικό

Για την εξασφάλιση της εγγύησης, απαραίτητο είναι το προϊόν να συνοδεύεται με το παραστατικό της αγοράς του (τιμολόγιο κτλ.), έτσι ώστε να διαπιστώνεται η αγορά του από το elestore.gr.

Μεταφορικά

Τα προϊόντα προς έλεγχο μεταφέρονται στην έδρα του elestore.gr κατόπιν συνεννοήσεως και τα έξοδα μεταφοράς καταβάλει ο πελάτης.

Το elestore.gr δεσμεύεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό κατά το διάστημα των 7 ημερών από την αγορά του. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αυτό βαραίνει τον πελάτη.

Κόστος Διάγνωσης

Τα προϊόντα που βρίσκονται εκτός των χρονικών ορίων της εγγύησης, συνοδεύονται από ένα επιπλέον κόστος διάγνωσης της τάξης των 10€.

Επισκευή

Τα προϊόντα εφόσον βρίσκονται εντός εγγύησης επισκευάζονται δωρεάν σε περίπτωση μη υπαιτιότητας πελάτη, αποκλειστικά και μόνο από τους Τεχνικούς του elestore.gr. Οποιαδήποτε άλλη επέμβαση θεωρείται λόγος ακύρωσης της εγγύησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος και δυνατότητα επισκευής ενός προϊόντος, βρίσκονται στην ευχέρεια του elestore.gr. Αντίστοιχα και ο απαιτούμενος χρόνος για την διαδικασία της επισκευής.

Αν δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του, τότε και μόνο τότε, το elestore.gr οφείλει να αντικαταστήσει το εντός εγγύησης προϊόν(χωρίς ανανέωση της εγγύησης), ενώ αν και αυτό δεν είναι εφικτό, τότε το elestore.gr δεσμεύεται για την επιστροφή του αντιτίμου στον πελάτη.

Ορθή χρήση

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι να διαπιστωθεί ότι έγινε ορθή χρήση του προϊόντος, βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή και των προδιαγραφών του.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν δεχτεί οποιαδήποτε είδους καταπόνηση και προϊόντα που επηρεάστηκαν από πυρκαγιά/ πλημμύρα/ κεραυνό και άλλα φυσικά φαινόμενα.

Η καταστροφή/ φθορά των διακριτικών σημάτων και των σειριακών αριθμών μπορεί επίσης να οδηγήσει σε άρση της εγγύησης.

Εξαιρέσεις

Όλων των παραπάνω εξαιρούνται τα εξαρτήματα και τα εργαστηριακού τύπου προϊόντα. Επίσης, σε κανένα προϊόν δεν καλύπτονται τα αναλώσιμα μέρη, όπως λάμπες, μπαταρίες κτλ.

Επίσης, αναφορικά με τα προϊόντα με κατασκευάστρια εταιρία την ADEM, καλύπτονται από 5ετή εγγύηση βάσει των όρων της εταιρίας.