Ανιχνευτές Εξωτερικού Χώρου

Αριθμός Δεσμών

Μέγιστη Απόσταση Κάλυψης

Γωνία Κάλυψης

Μέγιστο Ύψος Τοποθέτησης

PET Immunity

Ασύρματος

Go to Top